Από Larnaca Airport

Από Larnaca Airport
προς

4θέσιο ταξί

7θέσιο ταξί

8θέσιο ταξί

14θέσιο ταξί

Ανά όχημα

Ανά όχημα

Ανά όχημα

Ανά όχημα

Larnaca Airport to Nicosia (North) Transfer

£ 60

£ 64

£ 70

£ 134

Larnaca Airport to Kyrenia (Girne) Transfer

£ 70

£ 75

£ 82

£ 157

Larnaca Airport to Famagusta Transfer

£ 70

£ 75

£ 82

£ 157

Larnaca Airport to Gecitkale Transfer

£ 70

£ 75

£ 82

£ 157

Larnaca Airport to Iskele Transfer

£ 70

£ 75

£ 82

£ 157

Larnaca Airport to Guzelyurt Transfer

£ 85

£ 91

£ 99

£ 190

Larnaca Airport to Lefke Transfer

£ 90

£ 96

£ 105

£ 202

Larnaca Airport to Bafra Transfer

£ 95

£ 102

£ 111

£ 213

Larnaca Airport to Karpaz Transfer

£ 175

£ 187

£ 205

£ 392

Από Ercan Airport

Από Ercan Airport
προς

4θέσιο ταξί

7θέσιο ταξί

8θέσιο ταξί

14θέσιο ταξί

Ανά όχημα

Ανά όχημα

Ανά όχημα

Ανά όχημα

Ercan Airport to Nicosia (North) Transfer

£ 40

£ 43

£ 47

£ 90

Ercan Airport to Kyrenia (Girne) Transfer

£ 45

£ 48

£ 53

£ 101

Ercan Airport to Famagusta Transfer

£ 45

£ 48

£ 53

£ 101

Ercan Airport to Gecitkale Transfer

£ 45

£ 48

£ 53

£ 101

Ercan Airport to Iskele Transfer

£ 50

£ 54

£ 59

£ 112

Ercan Airport to Guzelyurt Transfer

£ 60

£ 64

£ 70

£ 134

Ercan Airport to Lefke Transfer

£ 65

£ 70

£ 76

£ 146

Ercan Airport to Bafra Transfer

£ 70

£ 75

£ 82

£ 157

Ercan Airport to Karpaz Transfer

£ 105

£ 112

£ 123

£ 235

Ercan Airport to Nicosia (South) Transfer

£ 50

£ 54

£ 59

£ 112

Ercan Airport to Larnaca Transfer

£ 70

£ 75

£ 82

£ 157

Ercan Airport to Ayia Napia Transfer

£ 89

£ 95

£ 104

£ 199

Ercan Airport to Limassol Transfer

£ 90

£ 96

£ 105

£ 202

Ercan Airport to Protaras Transfer

£ 80

£ 86

£ 94

£ 179

Ercan Airport to Paralimni Transfer

£ 90

£ 96

£ 105

£ 202

Ercan Airport to Pernera Transfer

£ 100

£ 107

£ 117

£ 224

Ercan Airport to Paphos Transfer

£ 130

£ 139

£ 152

£ 291

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει μόνο τους κυριότερους προορισμούς από τα κυριότερα λιμάνια της Κύπρου. Παρακαλούμε ζητήστε διαδικτυακή προσφορά για να λάβετε μια ακριβή τιμή.
21.04.2024 10:17:39